mandag 2. januar 2012

Fyste Bloggen


Ja, dette er første gang jeg prøver å "blogge" og jeg er veldig usikker på hvor mye jeg kan bruke blogging i min undervisning på skolen. Føler meg som en pingvin på glattisen :-)

Hva er det jeg bruker av IKT i min undervisning som lærer på VG-2 Kjøretøy?
Her har vi mange utfordringer både som lærer og elever, da det har vært en enorm utvikling i yrkesutførelsen når det gjelder bruken av IKT i arbeids hverdagen. Det blir stilt et stort krav til arbeidstakere i yrkeslivet når det kommer til kompetanse på IKT, og det er noe vi som lærere må forstå viktigheten av og undervise IKT som er i samsvar med hva som brukes i arbeidslivet.
Link til skolen som jeg jobber: http://www.rosthaug.vgs.no